Opći uvjeti i Odredbe

====================

Posljednje ažurirano: ožujak, 2021.

Molimo da pažljivo pročitate ove uvjete i odredbe prije početka korištenja Naše Usluge.

Tumačenje i Definicije

==============================

Tumačenje

--------------

Riječi kojima je početno slovo veliko, imaju značenja definirana predmetnim uvjetima. Sljedeće definicije imaju jednako značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

-----------

Za potrebe ovih Uvjeta i Odredbi:

* Aplikacija jest programski softver stavljen na raspolaganje od strane Tvrtke, a preuzet s Vaše strane na bilo kojem elektroničkom uređaju, naziva DiaHelp App.

* Trgovina Aplikacija jest usluga digitalne distribucije kojom upravlja i koju razvija Apple Inc. (Apple App Trgovina) ili Google Inc. (Google Play Trgovina) u kojoj je Aplikacija preuzeta.

* Pridruženo društvo jest subjekt koji kontrolira, je kontroliran ili je pod zajedničkom kontrolom sa Tvrtkom, u kojem smislu "kontrola" znači vlasništvo 50% ili više dionica, vlasničkih udjela ili drugih sredstava osiguranja s pravom glasa za izbor direktora ili drugih upravljačkih tijela.

* Račun jest jedinstveni račun stvoren za Vas radi pristupa našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.

* Država se odnosi na: Hrvatsku

* Tvrtka (u slučaju ovog Sporazuma naziva se "Tvrtka", "Mi", "Nas" ili "Naše") odnosi se na onrt naInzulinu, Čazmanska 4, Zagreb.

        U smislu GDPR-a, tvrtka jest kontrolor podataka.

* Sadržaj se odnosi na sadržaj poput teksta, slika ili drugih informacija koje mogu biti objavljene, prenesene, povezane ​​s Vama ili na bilo koji drugi način s Vaše strane učinjene dostupnim, bez obzira na oblik tog sadržaja.

* Uređaj jest svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobitela ili digitalnog tableta.

* Povratne informacije jesu povratne informacije, inovacije ili prijedlozi koje ste Vi poslali u vezi sa svojstvima, performansom ili značajkama naše Usluge.

* Besplatna Probna verzija odnosi se na ograničeno vremensko razdoblje koje može biti besplatno prilikom kupovine Pretplate.

* Opasnost je bilo koja aktivnost koja je izvor potencijalne štete, štete ili štetnog zdravstvenog učinka na nekoga.

* Kupnja Unutar Aplikacije odnosi se na kupnju proizvoda, predmeta, usluge ili Pretplate izvršene putem Aplikacije i podliježe ovim Uvjetima i Odredbama i/ili vlastitim Uvjetima i Odredbama Trgovine Aplikacija.

* Promocije se odnose na natjecanja, nagradne igre ili druge promocije koje se nude putem Usluge.

* Usluga se odnosi na Aplikaciju ili Web stranicu ili oboje.

* Pretplate se odnose na usluge ili pristup Usluzi koja Vam se nudi na osnovi pretplate od strane Tvrtke.

* Opći Uvjeti i Odredbe (također se nazivaju "Uvjeti" i “Uvjeti i Odredbe”) predstavljaju ove Opće Uvjete i Odredbe koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Tvrtke u vezi s korištenjem Usluge.

* Usluga Društvenih Medija Treće Strane predstavlja sve usluge ili sadržaje (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a što može biti prikazano, uključeno ili stavljeno na raspolaganje od strane Usluge.

* Tvrtka se odnosi na obrt nainzulinu, Čazmanska 4, Zagreb

* Web stranica se odnosi na DiaHelp.net, dostupna na <https://diahelp.net>

* Aplikacija se odnosi na DiaHelp.app dostupna na <https://diahelp.app>

* Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, pristupa Tvrtki ili drugu pravnu osobu u čije ime takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, ako je primjenjivo.

Potvrda

 ==============

Ovo su Opći Uvjeti i Odredbe koji reguliraju upotrebu ove Usluge i ugovor između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti i Odredbe utvrđuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge je uvjetovano Vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i Odredbi. Ovi Uvjeti i Odredbe se primjenjuju na sve posjetitelje, korisnike i ostale koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili upotrebom Usluge, Vi prihvaćate biti pravno vezani ovim Uvjetima i Odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i Odredbi, tada ne možete pristupiti Usluzi.

Vaš pristup i korištenje Usluge također je uvjetovano Vašim prihvaćanjem i poštivanjem Pravila o privatnosti Tvrtke. Naša Pravila o privatnosti opisuju Naše uvjete poslovanja i postupke prikupljanja, korištenja i objavljivanja

Vaših osobnih podataka prilikom Vašeg korištenja Aplikacije ili Web stranice i izriče Vam Vaša prava na privatnost i na koji Vas način štiti zakon. Molimo da prije korištenja Naše Usluge pažljivo pročitate Naša Pravila o privatnosti.

Pretplate

=============

Promocije

==========

Sve Promocije dostupne putem Usluge mogu se regulirati pravilima koja su odvojena od ovih Uvjeta.

 Ako su pravila vezana za Promociju u suprotnosti s ovim Uvjetima, primjenjuju se pravila Promocije.

Korisnički računi

=============

Kad napravite korisnički račun kod Nas,  obavezni ste dati Nam podatke koji su točni, cjeloviti i aktualni u svakom trenutku. Nečinjenje navedenog znači kršenje Uvjeta, što može rezultirati trenutnim ukidanjem Vašeg računa na Našoj Usluzi.

Odgovorni ste za zaštitu lozinke (zaporke) koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod Vašom zaporkom, bilo da je Vaša zaporka na Našoj Usluzi ili na Usluzi Društvenih Medija Treće Strane.

Slažete se da nećete otkriti Svoju lozinku bilo kojoj trećoj strani. Obavezni ste  obavijestiti nas odmah po saznanju o bilo kakvom kršenju sigurnosti ili neovlaštenoj uporabi Vašeg računa.

Kao korisničko ime ne možete koristiti ime druge osobe ili subjekta ili ono koje nije zakonito dostupno za upotrebu, ime ili zaštitni znak koji je podložan bilo kojem pravu druge osobe ili subjekta koji nije Vaš, bez odgovarajućeg ovlaštenja, ili naziv koji je na drugi način uvredljiv, vulgaran ili nepristojan.

Sadržaj

=======

Vaše Pravo na Objavljivanje Sadržaja

--------------------------

Naša Usluga omogućuje Vam objavljivanje Sadržaja. Odgovorni ste za Sadržaj koji objavljujete, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost i prikladnost.

Objavljivanjem Sadržaja  na usluzi odnosno korištenjem Usluge, dajete Nam pravo i ovlasti za upotrebu, promjenu, javno izvođenje, javno prikazivanje, reprodukciju i distribuciju takvog Sadržaja na i putem Usluge. Zadržavate bilo koja i sva Svoja prava na bilo koji Sadržaj koji pošaljete, objavite ili prikazujete na ili putem Usluge i odgovorni ste za zaštitu tih prava. Slažete se da ova dozvola uključuje Naše pravo da Vaš sadržaj učinimo dostupnim drugim korisnicima Usluge, koji također mogu koristiti Vaš sadržaj u skladu s ovim Uvjetima.

Izjavljujete i jamčite da: (i) je Sadržaj Vaš (u Vašem vlasništvu) ili da Vi imate pravo koristiti ga i dajete nam prava i dozvolu kako je predviđeno ovim Uvjetima i (ii) da objavljivanje Vašeg sadržaja na ili putem Usluge ne krši prava privatnosti, prava oglašavanja, autorska prava, prava obveznih odnosa ili bilo koja druga prava bilo koje osobe.

Ograničenja Sadržaja i korištenja Usluge

--------------------

Tvrtka upozorava korisnike da nije dopušteno postavljanje Sadržaja, odnosno izlistavanje, lijekova koji se isključivo izdaju izravno korisnicima na osobni recept budući da nacionalno zakonodavstvo isključuje takvu mogućnost.

U slučaju postavljanja Sadržaja iz prethodnog stavka od strane korisnika, Tvrtka se ograđuje od Sadržaja i odriče svake odgovornosti za štetu po zdravlje ili materijalnu štetu uzrokovanu tim postavljanjem te će takav sadržaj uklanjati odmah po njegovom primjećivanju s time da korisnik taj Sadržaj postavlja i koristi na vlastitu odgovornost.

Tvrtka nije odgovorna za Sadržaj korisnika usluge, niti radnje, posljedice ili odgovore na Sadržaj usluge i Sadržaj korisnika usluge. Izričito razumijete i slažete se da ste isključivo Vi odgovorni za svoj Sadržaj i za sve aktivnosti koje se dogode na vašem računu ili kao rezultat Vašeg Sadržaja, bilo da ste to učinili vi ili bilo koja treća osoba koja koristi vaš račun.

Ne možete prenijeti niti jedan Sadržaj, niti izvoditi bilo kakve aktivnosti povezane s Uslugom i / ili drugim Korisnicima Usluge koje su nezakonite, uvredljive, uznemirujuće, namijenjene stvaranju emotivne povrede ili osjećaja gađenja, opasne, prijeteće, klevetničke, nepristojne ili na neki drugi način nepoželjne, neetične ili zlobne. Primjeri takvog nepoželjnog Sadržaja i aktivnosti uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

* Protuzakonite aktivnosti ili promoviranje nezakonite aktivnosti.

* Klevetnički, diskriminatorni ili zloban sadržaj, uključujući zlobne reference ili komentare o religiji, rasi, seksualnoj orijentaciji, spolu, nacionalnom/etničkom podrijetlu ili drugim ciljanim skupinama.

* Neželjena pošta, strojno - ili slučajno - generirana, što predstavlja neovlašteno ili neželjeno oglašavanje, lančana pisma, bilo koji drugi oblik neovlaštenog traženja ili bilo koji oblik lutrije ili kockanja.

* Sadržavanje ili instaliranje virusa, crva, zlonamjernog softvera, trojanskih konja ili drugog sadržaja koji je osmišljen ili namijenjen uništavanju, oštećenju ili ograničenju funkcioniranja bilo kojeg softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme ili oštećenju ili ostvarivanju neovlaštenog pristupa bilo kojim podacima ili drugim informacijama trećih osoba.

* Kršenje bilo kojeg vlasničkog prava bilo koje stranke, uključujući patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, pravo oglašavanja ili druga prava.

* Lažno predstavljanje kao bilo koja druga osoba ili subjekt, uključujući Tvrtku i njene zaposlenike ili predstavnike.

* Lažne informacije i značajke.

* Kršenje privatnosti ili ugrožavanje bilo koje treće osobe.

Tvrtka zadržava pravo, no nema obvezu, diskrecijski  utvrditi da li neki Sadržaj ili aktivnost odgovara ili ne odgovara ovim Uvjetima te odbiti ili ukloniti taj Sadržaj. Tvrtka dodatno zadržava pravo na oblikovanje, uređivanje i mijenjanje bilo kojeg Sadržaja. Tvrtka također može ograničiti ili opozvati upotrebu Usluge ako objavite neprimjeren sadržaj ili se ponašate na neprimjeren način.

Kako Tvrtka ne može kontrolirati sav Sadržaj koji su korisnici i / ili treće strane objavili na Usluzi, niti ponašanje koje proizlazi iz korištenja Usluge, u odnosu na Uslugu ili Sadržaj Usluge, pristajete koristiti Uslugu na Vaš vlastiti rizik. Razumijete da korištenjem Usluge možete biti izloženi sadržaju i / ili ponašanju koje ćete smatrati uvredljivim, nepristojnim, netočnim ili neprikladnim i slažete se da Tvrtka ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna niti se smatrati odgovornom za plaćanje bilo kojeg iznosa, bilo koje vrste gubitka ili oštećenja, na bilo koji način, za bilo koji sadržaj, uključujući bilo kakve pogreške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili bilo koju zlonamjernu aktivnost, opasnost, gubitak ili štetu bilo koje vrste, nastale kao rezultat vaše upotrebe bilo kojeg sadržaja ili drugih dijelova Usluge. Sami ste odgovorni za svoju sigurnost i interakciju s drugim korisnicima. Razumijete da se ne raspitujemo o pozadini niti namjerama korisnika i stoga ne možemo davati nikakve izjave ili jamstva u vezi s ponašanjem korisnika. Izričito preporučujemo upotrebu zapečaćenih proizvoda, proizvoda unutar roka valjanosti i proizvoda koji su u skladu s vašim striktnim specifikacijama - zbog Vaše zdravstvene zaštite i iz higijenskih razloga.

Sigurnosne kopije Sadržaja

---------------

Iako se rade redovite sigurnosne kopije Sadržaja, Tvrtka ne jamči da neće biti gubitka ili oštećenja podataka.

Oštećene ili nevaljane sigurnosne kopije mogu uzrokovati, bez ograničenja, oštećenje Sadržaja prije kreiranja sigurnosne kopije ili Sadržaja koji se promijeni ili izbriše tijekom izvođenja sigurnosne kopije.

Tvrtka će pružiti podršku i pokušati riješiti bilo koje poznate ili otkrivene probleme koji mogu utjecati na izradu sigurnosnih kopija Sadržaja. Ali Vi ste svjesni kako Tvrtka nema nikakvu odgovornost u odnosu na integritet Sadržaja ili na neuspješni pokušaj vraćanja Sadržaja u upotrebljivo stanje.

Pristajete na održavanje kopije bilo kojeg Sadržaja na lokaciji neovisnoj o Usluzi.

Pravila o autorskim pravima

================

Povreda Intelektualnog Vlasništva

----------------------------------

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih. Naša je politika odgovoriti na svaku tvrdnju da Sadržaj objavljen na Usluzi krši autorska prava ili na drugi način krši intelektualno vlasništvo bilo koje osobe.

Ako ste Vi vlasnik autorskih prava ili ste ovlašteni u nečije ime te vjerujete da je zaštićeno autorsko djelo kopirano na način koji predstavlja povredu autorskog prava koja se odvija putem Usluge, morate predati Vašu obavijest pisanim putem na znanje našeg agenta za zaštitu prava intelektualnog vlasništva putem e-pošte na adresu dmca@diahelp.app i u Vašu obavijest uključiti detaljan opis navodnog kršenja.

Vi možete biti smatrani odgovornom osobom za štetu (uključujući troškove i odvjetničke naknade) za pogrešno predstavljanje da Vam bilo koji Sadržaj krši Vaša autorska prava.

Obavijest Zakona o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) i DMCA postupak za Postavljanje Zahtjeva za Kršenje Autorskih prava

----------------------------------------------------------------

Možete predati obavijest u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA) pružajući našem Agentu za zaštitu autorskih prava sljedeće informacije u pisanom obliku (vidi 17 U.S.C 512 (c) (3) za dodatne pojedinosti):

* Elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime vlasnika prava nad autorskim pravima.

* Opis djela zaštićenog autorskim pravima, za koje Vi tvrdite da je prekršeno, uključujući URL (tj. adresu web stranice) lokacije na kojoj se nalazi zaštićeno autorsko djelo ili kopiju autorskog djela.

* Identifikacija URL-a ili druge određene lokacije na Usluzi gdje se nalazi materijal za koji tvrdite da predstavlja povredu.

* Vaša adresa, telefonski broj i adresa e-pošte.

* Vaša izjava da u dobroj vjeri smatrate da sporna upotreba nije ovlaštena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakona.

* Vaša izjava kojom, pod kaznenom odgovornošću, izjavljujete da su gore navedene informacije u Vašoj obavijesti točne i da ste Vi vlasnik autorskih prava ili ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

Možete kontaktirati našeg agenta za autorska prava e-poštom na adresi dmca@diahelp.app. Po primitku obavijesti, Tvrtka će poduzeti bilo kakvu akciju, s diskrecijskim pravom i kad smatra da je to prikladno, uključujući uklanjanje spornog sadržaja iz Usluge.

Intelektualno vlasništvo

=====================

Usluga i njen izvorni sadržaj (isključujući Sadržaj koji ste pružili Vi ili ostali korisnici), značajke i funkcionalnost jesu i ostaju ekskluzivnim vlasništvom Tvrtke i njenih davatelja licenci.

Usluga je potencijalno zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima Države i strane države.

Naši zaštitni znakovi i vizualni identitet ne smiju se koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pisanog pristanka Tvrtke.

Vaše povratne informacije Nama

=================================

Dodjeljujete sva prava, naslove i udjele u svim Povratnim informacijama koje pružite Tvrtki. Pristajete odobriti Tvrtki neekskluzivno, trajno, neopozivo pravo širom svijeta bez naknade i licencu za upotrebu, reprodukciju, otkrivanje, izradu podlicence, distribuciju, izmjenu i iskorištavanje takve Povratne informacije bez ograničenja.

Poveznice na druge web stranice

===========================

Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana ili usluge koje nisu u vlasništvu ili pod nadzorom Tvrtke.

Tvrtka nema kontrolu nad, i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili uobičajene postupke bilo kojih trećih web stranica ili usluga. Nadalje, potvrđujete i suglasni ste da Tvrtka neće biti odgovorna ili podložna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan od ili u vezi s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Izričito Vam savjetujemo da pročitate uvjete i pravila te pravila o privatnosti bilo koje web stranice ili usluge trećih strana web stranica ili usluga koje posjetite.

Završetak

=========

Možemo ukinuti ili obustaviti Vaš račun odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući i bez ograničenja ako Vi prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon obustave, Vaše pravo na korištenje Usluge odmah će prestati. Ako Vi želite ukinuti Vaš Račun, jednostavno možete prekinuti upotrebu Usluge.

Ograničenje odgovornosti

=======================

Tvrtka ili njeni dobavljači nisu odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne i ograničavajući, štete za gubitak dobiti, gubitak podataka ili drugih informacija, zbog prekida poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlaze iz ili su na bilo koji način povezani sa korištenjem ili nemogućnosti korištenja Usluge, softvera treće strane i / ili hardvera treće strane koja se koristi sa Uslugom ili je na neki drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako su Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješteni o mogućnosti takve štete, pa čak i ako otklanjanje štete ne uspije ispuniti svoju osnovnu svrhu.

Neke države ne dopuštaju isključenje pretpostavljenih jamstava ili ograničenja odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gornjih ograničenja možda ne primjenjuju. U tim državama, odgovornost svake stranke bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

„KAKO JE“ i „KAO DOSTUPNO“ - Odricanje od odgovornosti

==========

Usluga vam se pruža na način "KAO ŠTO JE" i "KAO DOSTUPNO" i sa svim greškama i nedostacima bez ikakvog jamstva. U najvećoj dozvoljenoj mjeri prema primjenjivom zakonu, Tvrtka se u svoje ime i za ime Pridruženih društva i njihovih davatelja licenci i pružatelja usluga, izričito odriče svih jamstava, bilo da su izričita, podrazumijevana, zakonska ili u protivnom, u pogledu Usluge, uključujući i sva podrazumijevana jamstva prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje, i jamstva koja mogu nastati zbog posla, tijeka izvođenja, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gore navedeno, Tvrtka ne pruža jamstvo niti obećanje, i ne predstavlja da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve predviđene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, udovoljavati svim standardima performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da će bilo koje greške ili nedostaci moći biti ili biti ispravljeni.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, niti Tvrtka niti bilo koje od društava opskrbljivača ne jamči niti predstavlja na bilo koji način, izričito ili podrazumijevano:

(i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda koji su ovdje uključeni; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili vrijednosti bilo kakvih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njeni poslužitelji, sadržaj ili e-poruke poslane od ili u ime Tvrtke ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključenje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se možda neka ili sva gornja izuzeća i ograničenja ne odnose na Vas. Ali u takvom slučaju na takve se slučajeve primjenjuju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odjeljku u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu.

Mjerodavno pravo

=============

Zakoni Države, isključujući njena pravila o sukobu zakona, mjerodavni su u ovim Uvjetima i Vašoj upotrebi Usluge. Vaša upotreba Aplikacije također može podleći drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

===================

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pritužbi vezanih za Uslugu, pristajete na to da prvo pokušate spor riješiti neformalno kontaktirajući Tvrtku.

Za korisnike Europske unije (EU)

=============================

Ako ste potrošač Europske unije, podložni ste bilo kojoj obveznoj odredbi zakona države u kojoj prebivate.

Odredbe za krajnju upotrebu Savezne vlade Sjedinjenih Američkih Država ==================================================

Ako ste krajnji korisnik savezne vlade u SAD-u, naša Usluga je "Trgovačka Stavka " kako je taj pojam definiran na 48 C.F.R. §2.101.

Pravna usklađenost Sjedinjenih Američkih Država

==============================

Predstavljate i jamčite da (i) se Vi ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu vlade SAD-a ili je od strane vlade Sjedinjenih Država označena kao zemlja koja "podržava terorizam" i (ii) Niste na popisu vlade SAD-a kao stranka sa zabranom ili ograničenjem.

Odvojivost i odricanje

=======================

Odvojivost

------------

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevažećom, takva odredba će se mijenjati i tumačiti kako bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu i odredbama zakona, dok će se preostale odredbe nastaviti primjenjivati u punoj snazi ​​i s punim pravnim učinkom.

Odricanje

------

Osim ako je to ovdje predviđeno, neizvršavanje prava ili traženja zahtjeva izvršavanja obveze iz ovih Uvjeta ne utječe na mogućnost stranke na izvršavanje takvog prava ili zahtijeva takav postupak u bilo kojem trenutku, pa se tako ne može niti smatrati odricanjem od prava iz kršenja niti bilo kakvog naknadnog kršenja.

Tumačenje prijevoda

====================

Ovi Uvjeti i odredbe su moguće prevedeni. Slažete se da je originalni engleski tekst mjerodavan u slučaju spora.

Promjene ovih Uvjeta i odredaba

================================

Pridržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo koje vrijeme. Ako je izmjena financijska, uložit ćemo razumne napore kako bi pružili obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Ono što predstavlja financijsku promjenu bit će određeno prema Našem vlastitom nahođenju.

Nastavljajući pristup ili korištenje Naše Usluge nakon što te izmjene stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani izmijenjenim uvjetima. Ako ne pristanete na nove uvjete, u cijelosti ili djelomično, molimo Vas da prestanite koristiti Uslugu.

Kontaktirajte nas

==========

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nam se obratiti:

* E-poštom na adresu: info@diahelp.app